dimarts, 12 de juny de 2012

DONES AMB SECADOR

" DONES AMB SECADOR" és una sèrie de serigrafies sobre paper artesanal que consta d'un total de vint-i-dos obres. En esta mostra apareix una selecció de deu. S'ha fet servir la tècnica de l'estampació amb plantilles mitjançant un procés manual i s'ha utilitzat pintura plàstica.
Igual que opassa en les sèries "MÍNIM" i "COPES", en base a un mateix motiu, és fan variacions del tema jugant amb combinacions de colors sempre diferents.
Al cap i a la fí, es pot considerar un treball d'experimentació o d'investigació ja que es tracta d'un sondeig dins del món del color i de les seues infinites combinacions.
 
nnnnn
                                                               Mida: 75 x 53 cm
                                                         
                                                                  Mida: 75 x 53 cm

                                                                  Mida: 75 x 53 cm

                                                                  Mida: 75 x 53 cm

                                                                 Mida: 75 x 53 cm

                                                                  Mida: 75 x 53 cm

                                                                   Mida: 75 x 53 cm

                                                                  Mida: 75 x 53 cm

                                                                 Mida: 75 x 53 cm 

                                                                  Mida: 75 x 53 cm